Reumatologen i Skövde • juni 2012

exterior_web

Bakgrund

Skaraborgs Sjukhus har verksamhet på fyra orter, Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Lidköping och Skövde är akutsjukhus. Kärnsjukhuset i Skövde (KSS) är den största enheten med 460 vårdplatser. Upptagningsområdet är 260 000 invånare.
Reumatologen finns i Skövde. Vi har en avdelning på 8 sängar med 5-dygnsvård, dagvård och infusionsenhet och en mottagningsenhet. Enheterna finns på två plan med trappa emellan. Reumatologmottagning finns numera även 3 dagar i veckan i Lidköping (AnnaLena Jernstedt).
Verksamheten startades 1981 av Dag Holmberg. Han lade stor vikt vid teamarbete och det har allt sedan dess haft stor betydelse i Skövde. Jag fick min reumatologiutbildning vid Dags sida. Då han 1999 flyttade till Stockholm var jag nyfärdig specialist och enda verksamma reumatologen i Skaraborg. Många år har gått sedan dess och jag har fått uppleva en fantastisk utveckling för reumatologin i Skaraborg och även fått vara med om utvecklingen när det gäller de biologiska medicinerna.

Arbetssätt

Team-medlemmarna och deras stora kunskap fanns på plats när Dag slutade. Verksamheten har sedan successivt vidareutvecklats. Den ”gamla” avdelningen med 20 platser stängdes när Dag slutade men efter påtryckningar från Reumatikerförbundet fick vi en avdelning med 8 vårdplatser måndag-fredag. Vi har på senare år fått nyrenoverade lokaler anpassade efter våra behov.
Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och kurator har alltid utgjort en bas i arbetet på reumatologen. Tros tidvis läkarbrist har deras kunskap och arbetsinsats gjort att patienterna alltid känt sig väl omhändertagna och trygga.
Stor betydelse för reumatologins utveckling i Västra Götaland regionen och inte minst Skövde har sektorsrådet i reumatologi haft. Med Tomas Bremell i spetsen tydliggjordes behovet av reumatologer i regionen. Regionala ST-tjänster sex stycken varav två i Skövde inrättades och finansierades regionalt. ST-läkarna i reumatologi fick en ”särställning” med en egen studierektor och undervisning 1 gång i månaden på SU. AT-dagen som genomförs två gånger årligen lockar över hundra-talet läkare till föreläsningar (och positiv reklam) för reumatologin.
Starten var trög men så dök min första ST läkare i reumatologi upp (hon deltog på en AT-läkardag) AnnaLena, en stämningsförhöjare vars skratt i korridorerna får oss alla att dra på munnen. Tomas pratade hela tiden om en ”kritisk massa”, och tro det eller ej – teorin höll. Efter många år med dålig bemanning blev vi en till och en till och… I dag är vi fyra specialister och tre ST-läkare.

Patienter

Vi har 1700 patienter på sjukdomsbromsande medicin varav majoriteten på Methotrexate. Antalet patienter på biologisk behandling har passerat 400 och vi är sedan många år tillbaka medicinklinikens ”svarta får” när det gäller läkemedelskostnader. Hittills har vi dock fått förståelse för kostnaden när vi visat resultatet av medicineringen. Vi fick för ett par veckor sedan kort från en av våra patienter som skrev att hon hade tårar i ögonen av tacksamhet över sin behandling (Remicade) och oss, då hon gick i mål på halvvasan. Detta kort gladdes vi åt i många dagar.
Sjuksköterskorna har ansvaret för kontrollproverna och telefonrådgivning. Varje dag finns tid avsatt för genomgång med läkare och återkoppling till patienterna.
Uppföljning av nyinsatt medicin sker till läkare om det är biologisk medicin och till teamet (sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut) på de övriga medicinerna.
Vårdgarantin hålls och nytt för i år är att patienter som ska komma på nybesök får en remissbekräftelse hem och själva får ringa hit och boka tid. Vi har på det här viset sluppit ombokningar och patienter som uteblivit. Vi hoppas framöver att kunna införa detta även på våra återbesök där vi i dag ligger efter planeringen.
All personal roterar mellan vår avdelning, infusionsenhet och mottagning. Detta gör oss mycket flexibla.

skovde1

Framtiden

Nya tider och sparbeting gör att våra slutenvårdsplatser inte öppnas upp efter sommaruppehållet. Diskussioner pågår både med ledningen och Reumatikerförbundet hur vi ska göra det bästa av situationen.
Vårt motto: Patienter kommer och går medan reumateamet består

Karin Svensson
Medicinsk ansvarig läkare (MAL)
april 2012