Reumatologienheten i Kalmar • augusti 2010

I Kalmar län finns tre sjukhus: ett längst i norr, Västervik, ett i mitten, Oskarshamn och ett i söder, Kalmar, där det sistnämnda är länssjukhuset. På alla tre sjukhus finns reumatologer, två i Västervik med en ST-läkare, en halvtidsreumatolog i Oskarshamn. Kalmar presenteras separat nedan. Vi är tre separata enheter, men med god kontakt kollegerna emellan. Vi försöker träffas ca 1 gång per år för gemensamma diskussioner.

Upptagningsområdet för Länssjukhuset i Kalmar är 120.000-140.000.

Medicinska kliniken upptar större delen av denna byggnad. Vårdavdelningarna finns i den höga delen och mottagningarna i de tvåvåningslängor som ses till höger.

Medicinska kliniken upptar större delen av denna byggnad. Vårdavdelningarna finns i den höga delen och mottagningarna i de tvåvåningslängor som ses till höger.

Reumatologienheten i Kalmar är en sektion av medicinkliniken. Doktorerna som arbetar här är således delaktiga i den akutmedicinska verksamheten. Dagtid arbetar vi dock nästan uteslutande med reumatologi och vad gäller tillgänglighet har vi lyckats klara vårdgarantins krav.

Den fasta läkarbemanningen består för närvarande av tre specialister och en ST-läkare. Vi är: vår ”grand old man” Bengt Lindell och sektionschef Åsa Häggström, båda specialister i internmedicin och reumatologi. Annlie Friberg är sedan tidigare specialist i allmänmedicin och nu sedan sommaren 2010 färdig specialist i reumatologi. Vår andra ST-läkare, Marek Kowalewski, är specialist i pediatrik i Polen, färdig specialist i allmänmedicin i Sverige och sadlar nu om till reumatolog.

Åsa Häggström, Bengt Lindell, Annelie Friberg och Marek Kowalewski

Åsa Häggström, Bengt Lindell, Annelie Friberg och Marek Kowalewski

Vi läkare har mottagning dagligen och disponerar tre vårdplatser på en medicin-avdelning, där vi samsas med våra njurmedicinare och endokrinologer. För övrigt besöker vi specialister som konsulter samtliga vårdcentraler inom en radie av 6 mil i södra delen av länet en gång per termin. Där träffar vi patienter tillsammans med deras distriktsläkare i syfte att få ett gemensamt synsätt och underlätta kontakterna. Vi bedriver patient- och personalundervisning och deltar även i undervisning av läkarkollegerna på medicinkliniken.

På vår mottagning randar sig samtliga ST-läkare från medicinkliniken liksom alla ST-läkare från primärvården. Till vår hjälp har vi 2,5 sjuksköterskor, tre sekreterare och en undersköterska. Våra 1,5 arbetsterapeuter och 2 sjukgymnaster arbetar i paramedicins träningslokaler på en annan våning, men kommer upp till oss i samband med våra gemensamma teamkonferenser, utbildningar och andra möten. Till oss är även en apotekare knuten, som träffar patienter i samband med team-bedömningar av bla nysjuka och går igenom deras medicinering. Hon håller även i patientundervisning om antireumatiska läkemedel. På medicinkliniken finns en kurator anställd och hon är också mycket delaktig i den reumatologiska verksamheten.

Vi har poliklinisk verksamhet med infusionsbehandlingar i stort sett dagligen. Utöver detta har våra sjuksköterskor egen mottagning med patient-återbesök. Dessa är i stort sett återbesök 4-6 veckor efter nyinsatt DMARD samt informationssamtal vid nyinsättning av DMARD-preparat till våra patienter. Sjuksköterskan bedriver också en omfattande verksamhet med telefonsamtal från patienter, där de ju utgör en trygg kontakt för dem.

I mottagningsdelen av Medicinklinikens hus ligger Reumatologimottagningen en trappa upp.

I mottagningsdelen av Medicinklinikens hus ligger Reumatologimottagningen en trappa upp.

De flesta av våra patienter bokar tid till oss vid behov, dvs när de har problem, som de behöver konsultera oss för. Den som vill kallas regelbundet får i stället det. Vi tycker att flexibilitet med hänsyn till olika individers behov och önskemål är viktigt att försöka tillgodose. Detta system har fungerat bra och det har ökat vår tillgänglighet för de som behöver oss mest. Vi har nästan aldrig återbud med kort varsel eller uteblivna patienter från läkarbesök, men om vi får det rings annan patient in snabbt.

Våra patienter ges även möjlighet att träna hos oss under vad vi kallar rehab-veckor. Dessa utgörs av tre på varandra följande veckor då en grupp på ca 6 patienter kommer kontorstid och har träningspass på land, i bassäng, individuellt och i grupp samt en del undervisningspass. Vi försöker profilera grupperna så att de skall passa bra ihop – med hänsyn till ålder, sjukdomsduration och grad av funktions-problem,. Man åker hem på kvällarna, men bor man för långt bort har man möjlighet att bo på vårt patienthotell på sjukhusområdet. Denna verksamhet leds av en sjuksköterska och man träffar doktor endast vid behov i samband med dessa träningsveckor. Rehab-verksamheten rullar på i terminerna med uppehåll under sommaren och julperioden.

Vi anser att det är viktigt att inte glömma bort fysikalisk träning som en del i behandlingsarsenalen i dessa tider med enormt fokus på den medicinska utvecklingen.

Åsa Häggström
Augusti 2010