Reumatologisektionen, Västerviks sjukhus • november 2012

Huvudentrén till Västerviks sjukhus med båtskulpturen av Lars Kleen.

Huvudentrén till Västerviks sjukhus med båtskulpturen av Lars Kleen.

Västervik som ligger i Smålands nordöstra hörn är en havsstad med ökande befolkning sommartid. Vi har ett upptagningsområde på 65000 personer och tillhör Kalmar län där det i länet också finns sjukhus samt reumatologer i Kalmar och Oskarshamn. Vårt universitetssjukhus är Linköping där vi har god kontakt med reumatologerna och där en av våra ST för närvarande randar sig. Vi har haft mycket hög grad av inklusion i TIRA och EIRA.

Bemanning

Vårt team består av 2 specialister i reumatologi samt 2 ST-läkare. Vi har en reumasköterska och i teamet ingår sjukgymnast, arbetsterapeut, sekreterare och kurator. Vi tillhör medicinkliniken och är också specialister i internmedicin. Våra ST-läkare kommer att specialisera sig både i internmedicin och reumatologi.

Reumatologi på länsdelssjukhus

Västerviks sjukhus är ett akutsjukhus med alla specialiteter utom infektion. På medicinkliniken sköts akuta internmedicinska patienter inneliggande där samtliga subspecialister hjälps åt att dela på detta. Samtliga kollegor har liksom reumatologerna en utveckling där alltmer av verksamheten sköts polikliniskt. Så är fallet inom neurologi, endokrinologi, gastroenterologi, nefrologi, hematologi samt tom kardiologi. De inneliggande patienterna är de som drabbats av tyngre hjärt-lungsjukdomar, stroke samt svåra infektioner.

De två överläkarna inom reumatologi arbetar ungefär 50 % med reumatologi, 50 % med internmedicin där kombinationen berikar båda specialiteterna. Inneliggande fall förekommer och sköts av oss men vi har inga specifika platser för patienter med reumatisk sjukdom. Typfallen som är inneliggande med reumatisk sjukdom är reumatiker som drabbats av akut medicinsk sjukdom såsom hjärtinfarkt, infektion.

Olle Svernell, överläkare, Anna-Kajsa Sjöberg ST-läkare, Anna Michaëlsson, överläkare, Maria Kjellgren, reumasköterska. På bilden saknas Martina Frodlund, ST-läkare, f.n. randande i Linköping.

Olle Svernell, överläkare, Anna-Kajsa Sjöberg ST-läkare, Anna Michaëlsson, överläkare, Maria Kjellgren, reumasköterska. På bilden saknas Martina Frodlund, ST-läkare, f.n. randande i Linköping.

Internmedicin och reumatologi

Att vi alla är eller ska bli internmedicinska specialister är nödvändigt då vi ingår i medicinkliniken och tillsammans med övriga kollegor sköter avdelningar samt akutverksamhet och vi är mycket måna om att hålla den bredden. Vi tycker också att man som reumatolog blir en extra bra internmedicinsk doktor då många av våra sjukdomar är systemiska och drabbar andra organ än lederna.

Hinner vi med reumatologin när vi ska sköta internmedicinen också? Ja-verksamheten sköts på medicinmottagningen där vår reumasköterska är spindel i nätet men även övriga sköterskor hjälper till med infusionbehandlingar. Vi har ca 1600-1800 läkarbesök per år och har också verksamhet på Vimmerby vårdcentral 6 mil bort.

Register och kvalitetsarbete

Vi försöker arbeta med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Samtliga patienter som börjar med DMARD har telefonuppföljning hos sköterska som också har öppen telefontid dagligen. Vi tillämpar bra mottagning hos stabila patienter vilket innebär att patienterna får komma när de känner att de behöver och ej automatiskt blir kallade. Möjligen får detta omvärderas då vi i öppna jämförelser märkte att vi då fick sämre DAS-värden hos bio-patienterna än vad vi hade trott. När vi gick igenom data för att söka orsak beror det dels på att vi registrerat slarvigt men ffa på att vi tillämpar ”Bra mottagning”. De söker ju när de vill, inte när doktorn vill och inte för att vi ska få bra resultat i öppna jämförelser. Samtidigt innebär detta högre patienttillfredsställelse. Vårt mål är att alla patienter med reumatisk sjukdom ska vara med i RA-registret, oavsett diagnos. Vi är inte riktigt där ännu men hoppas uppnå det under året.

Anna Michaëlsson
Överläkare