Simrishamn – reumatologi på Österlen • december 2014

Mottagningen på sjukhuset i Simrishamn har ansvaret för reumatologin i Sveriges sydöstraste hörn, omfattande kommunerna Simrishamn, Ystad, Skurup, Sjöbo och Tomelilla.

simrishamn3

Under 80-talet sista hälft började man strukturera upp omhändertagandet av patienter med reumatiska sjukdomar på medicinmottagningen i Simrishamn. Jag började som AT-läkare här i den vevan och minns att man hade listor med förteckningar över patienter med guldbehandling och ackumulerade doser, andra listor med provtagning för Methotrexate och Salazopyrin, samt listor till Doktor Ledens konsultmottagning.

Ido Leden, från Centralsjukhuset Kristianstad, kom med visst intervall som konsult för bedömning av särskilt komplicerade patienter. Tillsammans med våra lokala intermedicinare; först Ingemar Boström och sedan Anders Gülfe byggdes reumatologverksamheten succesivt upp. Ido Leden lärde oss injektionsteknik utan steril dukning, dvs med gängade sprutor, och hur man injicerade höfter med hjälp av anatomiska riktmärken och x antal fingerbredder, samt axel från dorsala hållet. Så gjorde man ju inte på Karolinska, där jag kom ifrån!! Men detta sättet var ju mycket enklare och smartare. Jag inspirerades och imponerades också av hans strukturerade handläggning av dessa patienter med multifaktoriella problem. Under en period på 1990-talet fick vi istället konsulthjälp från Lund, Dr Riina Hultqvist. Också extremt lärorikt och jag ändrade min plan från, att ha kardiologi som grenspecialité, till reumatologi.

simrishamn2_foto_tina_schedvin740

Under andra hälften av 90-talet genomgick sjukvården enorma strukturförändringar med omorganisationer som avlöste varandra med parsjukhus-modeller, avveckling av enheter och hot om stängning av bland annat sjukhuset i Simrishamn, som så småningom utmynnade i ”sjukvård driven på entreprenad”. När jag återvände till Simrishamn strax efter milleniumskiftet, efter ett par år på reumatologkliniken på Universitetssjukhuset i Lund, hade akutkirurgin försvunnit och sjukhuset drevs nu av Praktikertjänst. Därefter har vi varit igenom de här procedurerna med anbud, väntetid, beslut och ny entreprenör med något ändrat innehåll av verksamheten, nya kostymer, nya skyltar och brevpapper ett antal gånger. Nästa period blev det Carema, föregått av ett par månaders glapp i regionens regi. Sedan köptes Carema upp av Capio och efter mer än två års ovisshet med överklagande och turer är det ånyo Praktikertjänst som tar över från 141201. Vi har bytt journal, inte mindre än fem gånger och det ryktas att det blir en sjätte gång nu när vi byter entreprenör igen. Med hänvisning till datalagen!!

Men reumatologin består!! Någon gång kring 2005 lades den mycket välfungerande reumatologimottagning i Ystad ner och det beslutades att reumatologin här i sydöstra hörnet skulle koncentreras till Simrishamn och vi har nu ett upptagningsområde på ca 90 000 invånare. Vi är två specialister, undertecknad och Dr Thomas Grymer, som båda också har andra administrativa och kliniska uppdrag inom medicinkliniken. Thomas Grymer är dessutom chefläkare och nu också verksamhetschef. Vi har just nu också en ”gråblockare” Tatiana Derevnina, som dock kommer att försvinna på randningar under en längre tid. Vi får ibland välkommen hjälp av en ”sommarösterlening” från Värmland.

Själva reumatologin är renodlad öppenvård men reumapatienter kan ju behöva läggas in av andra skäl på någon av våra 34 slutenvårdsplatser. Finns det behov av ”reumatologisk” slutenvård, är det i så fall Lund vi remitterar till. Eftersom vi inte har 100% kontinuitet i bemanningen och heller inte kompetensen, sköter vi inte vaskulitpatienter, svåra SLE- eller andra ovanliga, komplicerade patienter som kräver multidisciplinärt omhändertagande. De remitterar vi också till Lund. Vi har i princip två nybesök och 6-8 återbesök per doktor och dag. Vad vi producerar på årsbasis har jag inte uppgift på. Vi har en ultraljudsapparat som vi samsas om och hoppas kunna köpa in en till snarast.

simrishamn1

Vi har två deltidstjänstgörande sjuksköterskor, som också har andra uppdrag, men som gör ett fantastiskt arbete med egen mottagning, infusionsmottagning, bokning av besök, telefonrådgivning och sköter allting med kontrollproverna på ca 400 patienter.

Tyvärr försvann möjligheten till fungerande team med övriga personalkategorier någonstans någon gång, kanske som en konsekvens av vårdval, minskat behov i takt med biologiska läkemedlens inträde och kanske vårt distrikts geografiska belägenhet. Det är ju ganska långt hit för många av patienterna. Just nu har vi därför inget komplett reumateam.

Helén Petri
Simrishamn
November 2014