Begär nytt lösenord

För att logga in för första gången på SRFs nya webbplats (eller om du behöver ett nytt lösenord) behöver du hämta ett lösenord här.

OBS! Om du får upp ett felmeddelande som säger att din e-postadress inte finns registrerad kan det till exempel bero på att vi saknar eller har en gammal e-postadress till dig i vårt medlemsregister. Meddela i så fall SRFs koordinator på koordinator@svenskreumatologi.se för att uppdatera din e-postadress i vårt medlemsregister.

(Användarnamn bildas enligt principen fornamn.efternamn, utan prickar över å, ä och ö, men säkrast är att använda e-postadress.)

Din länk för återställning av lösenord verkar vara ogiltig. Vänligen be om en ny länk nedan.