Nyheter: Forskningsanslag

SRF utlyser ett forskningsanslag i samarbete med Amgen

Sista ansökningsdag är 10 oktober 2023. Anslaget stödjer experimentell eller klinisk forskning kring psoriasisartrit eller annan artritsjukdom. Läs mer om forskningsanslaget    

Ansökan till Stig Thunes stipendiefond är nu öppen

Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2023. Stig Thunes fond delar ut stipendier för omvårdnadsforskning inom området reumatiska sjukdomar. Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området omvårdnad och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status och ansökan ska vara... Läs mer

Ansök om forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Ansökningsperioden är 21 juni-30 september 2023. Reumatikerförbundet är i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning. Reumatikerförbundet ger anslag till forskning som bidrar till att: minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom förebygga reumatisk... Läs mer

Stig Thune ansökningsomgång är nu öppen för 2021

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status.... Läs mer

Sök forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundets ansökningswebb för forskningsanslag som delas ut 2021 öppnade 22 juni för ansökningar. Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Den 30 september 2020 är sista ansökningsdagen. Mer information hittar du här.

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020: 15 miljoner kronor till forskning om akuta inflammatoriska hjärtsjukdomar hos barn

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag tilldelas i år professor Marie Wahren-Herlenius vid Karolinska Institutet och hennes forskning om hjärtskador hos barn orsakade av inflammatoriska sjukdomar. Genom kliniska och experimentella studier ska forskargruppen kartlägga mekanismerna bakom de sjukdomar i barns hjärtan som uppstår... Läs mer