Nyheter: Okategoriserade

Pris för patientnära forskning om axial spondylartrit

Redan 2008 började Helena Forsblad d’Elia att engagera forskningspartners för att få ett tydligt patientperspektiv i sina studier. Genom sin patientnära forskning bidrar hon på ett betydande sätt till att många människor med reumatisk sjukdom får en förbättrad livskvalitet. Nu... Läs mer

Minnesföreläsning för Solveig Wållberg-Jonsson

Bergasalen, Umeå Universitetsjukhus • 17 mars kl. 13.00-16.00. Föreläsningen kan även ses online via Zoom. Läs mer här (pdf)

SRF:s nya kommunikatör & koordinator

Svensk Reumatologisk Förening hälsar Lina Fagerberg välkommen till rollen som ny kommunikatör och koordinator. Lina är utbildad kommunikatör med statsvetenskaplig inriktning och har tidigare arbetat som Student- och doktorandombud med rättighetsfrågor och som koordinator för internationella studenter inom högskolesektorn. Ni... Läs mer

Hur påverkar pandemin reumatologernas arbete? Enkät från EULAR

EULAR driver ett forskningsprojekt för att undersöka hur COVID-19-pandemin påverkar reumatologers beslut om handläggning av patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom. Syftet är att ge grund för planering av kommande vågor av COVID-19-pandemin. Fyll i enkäten här https://www.surveymonkey.com/r/F963BR8

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd ute på öppen remiss

Remissversioner av Nationella riktlinjer samt Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. De tidigare riktlinjerna från 2012 utgår därmed. Den nya versionen innehåller färre och mindre detaljerade rekommendationer än tidigare och... Läs mer

Begränsning av utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin

Med anledning av att förskrivningen av klorokin och hydroxyklorokin ökat kraftigt har Läkemedelsverket beslutat att begränsa utlämnandet på recept av klorokin och hydroxiklorokin, så endast recept utfärdade av läkare med vissa specialistkompetenser får expedieras. Klorokinpreparat ingår i flera studier som... Läs mer