Dr. Dan Kastner tilldelas Crafoordpriset av Kungliga Vetenskapsakademien

Kungliga Vetenskapsakademien har nyligen tilldelat Dr. Dan Kastner Crafoordpriset för att ha etablerat konceptet autoinflammatoriska sjukdomar och upptäckt orsaken bakom flera av dem. Kungliga Vetenskapsakademien har även gjort en prisvideo för att uppmärksamma forskningen bakom detta och för att hjälpa till att öka medvetenheten bland läkare och patienter om dessa sällsynta genetiska sjukdomar.

Se videon.