EULAR Virtual Research Center – Konsultationstjänst för translationell vetenskap

Under paraplyt Virtual Research Center (VRC) har EULAR nu lanserat en ny, gratis support för translationell forskning. Funktionen ska hjälpa att utveckla och bedriva kvalitativ translationell forskning med fokus på reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar. Fokus är på translationell forskning som involverar användandet av material från människor (t.ex. celler, serum eller vävnader) eller på dedikerade modeller för reumatiska sjukdomar som syftar till att ta itu med ”bedside-to-bench” forskningsfrågor.

Sökande kommer matchas med konsulter som är framgångsrika och erfarna forskare i de efterfrågade området. Detta kan inkludera frågor om forskningsdesign, forskningsprotokoll, inhämtande av mänskliga material och användandet av metoder och tekniker för att utföra translationella forsknings-relaterade analyser så som testning av biomarkörer. 

Nu bjuder EULAR in till att använda den här gratistjänsten. Det går att läsa mer om möjligheten på deras hemsida där du även kan skicka in en ansökan.

Frågor hänvisas till research@eular.org.