Internationella Reumatikerdagen

12 oktober är internationella Reumatikerdagen. Dagen syftar till att uppmärksamma och öka kunskapen om reumatiska sjukdomar. På Svensk Reumatologis hemsida kan du läsa avhandlingar, ta del av behandlingsriktlinjer samt inhämta information via vårt kalendarium som innehåller flertalet arrangermang som berör såväl internationell som svensk reumatologi.