Arkiv

3rd EULAR Registers and Observational Drug Studies (RODS)

okt18-192019

Det tredje EULAR RODS-mötet äger rum 18–19 oktober 2019 i Amsterdam. Mötet behandlar praktiska och metodologiska aspekter på register och observationsstudier, datahantering och analys, och strävar efter att underlätta samarbeten genom ett antal interaktiva föreläsningar, workshops och runda bord-diskussioner.

Läs mer om mötet här.