BARFOT fyllt 30 år

maj42023

BARFOTBättre Anti-Reumatisk Farmakoterapi 

BARFOT startade 1992 på initiativ av Björn Svensson som en långtidsobservationsstudie avseende nyinsjuknade personer med reumatoid artrit med syfte att i det korta perspektivet förbättra patientens subjektiva symtom, funktion och livskvalitet, att förbättra långtidsprognosen, att studera möjliga prognostiska faktorer och att jämföra terapistrategier. 

Deltagande reumatologiska enheter är Helsingborg, Kalmar, Kristianstad, Mölndal/Göteborg, Spenshult/Halmstad och Huddinge.

Patienter med nydebuterad reumatoid artrit inkluderades 1992 till 2006, totalt 2836 och efter 15 år kunde vi följa upp 1624 av dessa. 

Hittills har vi publicerat 105 studier som täcker in många viktiga aspekter av utvecklingen inom diagnos, prognos och behandling av tidig reumatoid artrit. 

Nu när BARFOT fyllt 30 år firar vi med en eftermiddag full med föreläsningar där vi redovisar delar av vårt arbete under dessa 30 år. 

Alla är hjärtligt välkomna till Helsingborg den 4 maj. Vi startar med lunch kl 12:00 och har föreläsningar från kl 13:00. 

Anmälan med information om önskemål att delta på lunch och  föreläsningar, liksom information om allergi och specialkost skickas till Kristina Forslind kforslind@hotmail.com senast den 16 april. 

Till programmet