Arkiv

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 22:a kurs i muskuloskeletalt ultraljud

nov14-162018

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab ordnar för 22:a gången en kurs i muskuloskeletalt ultraljud. Kursen äger rum på Hvidovre Hospital i Köpenhamn. Målgruppen för kursen är radiologer, ortopedkirurger, reumatologer och övriga intresserade.

Kursen är en tredagarskurs med föreläsningar, patientdemonstrationer och praktiska övningar. Liksom tidigare år strävar man efter att tala danska/skandinaviska de två första dagarna och engelska den tredje dagen.

Inbjudan och information om kursen hittar du här. Sista dagen för anmälan är 1 november.