Arkiv

SK-liknande kurs: Grundläggande immunologi och immunologiska sjukdomsmekanismer

maj21-252018

Plats: Mikrobiologen, Guldhedsgatan 10 a, Göteborg
Kursledare: Inger Gjertsson och Esbjörn Telemo
Sista anmälningsdag: 2018-04-01

Kursen riktar sig till läkare under specialistutbildning (ST) i reumatologi. Kursmålen är att ge en uppdaterad utbildning i immunologi för att öka förståelse för de immunologiska och inflammatoriska processerna vid reumatisk sjukdom, samt att kunna handlägga immunologisk diagnostik. Kursen motsvarar kurskraven för delmål 8 enligt utbildningsbok 2008 och delmål C8 enl utbildningsbok 2015.
Kursen ges på Sahlgrenska sjukhuset och är företagssponsrad.

Anmälan sker i regionkalendern – se länk   regionkalender.vgregion.se

Då anmälningsförfarandet via ovanstående länk inte fungerat optimalt kommer samtliga sökanden kontaktas för information som kommer ligga till grund för prioritering i enlighet med s.k. ”rak antagning”.

Vid frågor kring evenemanget kontakta Carina Thorell:
carina.x.thorell@vgregion.se