Arkiv

Kliniska Fortbildningsdagarna

mar24-252022

Äntligen!!! Den 24-25/3 2022 är det dags för att sjösätta de Kliniska Fortbildningsdagarna för specialister inom Reumatologi! Vid Hjälmarens västra strand i Örebro kommer vi under 2 dagar att få föreläsningar och workshops med tema kring GCA, Checkpointinhibitorer och antikroppar.

Läs mer och anmäl er här