Arkiv

Kurs: The complement system – from biology to clinical applications

okt6-92020

Kursen The complement system – from biology to clinical applications

Kursen ges på engelska, för att möjliggöra deltagande från hela Norden. Kursdatum: 6-9 oktober 2020. Kursen är avsedd för ST-läkare främst inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, men kan även vara av intresse för reumatologer.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20200055)