Arkiv

Modern handläggning av SLE

okt12-132016

Kurs för specialister i reumatologi samt läkare under specialistutbildning/ST i reumatologi.

inbjudan och program
Kontakperson:

Henrik Karlén, UCB Pharma AB