Arkiv

Nationella Kliniska Fortbildningsdagarna

mar9-102023

Varmt välkomna till SRF:s kliniska fortbildningsdagar den 9-10 mars 2023

på Clarion Hotel i Stockholm!

Dagarna kommer att handla om idiopatiska inflammatoriska myopatier, myosit. Vi kommer att gå igenom olika subgrupper av myosit, diagnostik, behandling, uppföljning och prognos, samt beröra hereditet. Experter inom interstitiell lungsjukdom, epidemiologi, neurologiska muskelsjukdomar och dermatologi kommer att delta i genomgången.

Ingrid Lundberg, professor, överläkare
Helene Alexandersson, docent, fysioterapeut
Maryam Dastmalchi, överläkare
Samtliga på Karolinska universitetssjukhuset

Till anmälan och programmet