Arkiv

Nationella ST-dagar

maj4-52023
Varmt välkomna till Nationella ST-dagarna 4-5 maj i Göteborg!
Vi ser fram emot att få träffas fysiskt i ett förhoppningsvis vårskönt Göteborg.
ST dagarna 2023 kommer fokusera på olika aspekter av spondylartrit  men också handla om autoinflammatoriska tillstånd.
Välkomna!
Karin Bengtsson, ST studierektor SU samt regional ST-studierektor VGR
Kajsa Öberg, Utbildningsansvarig, SRF:s styrelse
Heidi Kokkonen, Yngreläkarrepresentant, SRF:s styrelse