Arkiv

Nationella ST-dagarna

maj4-52022
Varmt välkomna till Nationella ST-dagarna 4-5 maj i Göteborg!
ST dagarna 2023 kommer fokusera på olika aspekter av spondylartrit  men också handla om autoinflammatoriska tillstånd.
Välkomna!
Karin Bengtsson, ST studierektor SU samt regional ST-studierektor VGR
Kajsa Öberg, Utbildningsansvarig, SRF:s styrelse
Heidi Kokkonen, Yngreläkarrepresentant, SRF:s styrelse