Arkiv

Översiktskurs i reumatologi

apr10-132018

Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin med eventuella grenspe­cialiteter. AT-läkare är välkomna i mån av plats.

Upplägg: Kursen syftar till att lotsa deltagaren genom såväl de inflammato­riska ledsjukdomarna som systemsjukdomarna, och ge förutsätt­ningar för att kunna
differentiera inflammatorisk sjukdom från annan orsak till ledvärk och hög SR.
Under kursen belyser vi också nya behandlingsalternativ, där kunskap behövs även hos icke-reu­matologer.
Varje föreläsning utgår från ett eller flera fall kring vilket utredning, praktisk handläggning och uppföljning på ett interaktivt sätt kommer att diskuteras.

För mer information och anmälan, klicka här.