Post-ACR

nov262021

Preliminärt program

09:45-09:55  Välkommen

Moderator: Inger Gjertsson, professor, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening

09:55-11:05 Artriter
Carl Turesson, professor, överläkare, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Malmö

11:05-11:20 Bensträckare

11:20-12:30 Spondylartriter
Thomas Husmark, verksamhetschef Reumatologkliniken, Falu lasarett

Sara Wedén, biträdande överläkare Karolinska universitetssjukhuset, Solna

12:30-13:30 Lunchpaus

13:30-14:40 Vaskuliter och SLE
Ann Knight, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Christopher Sjöwall, biträdande professor, Linköpings universitet

14:40-14:50
Summering av dagen och avslut

För mer information och anmälan, klicka här