Post-ACR

dec22016

Mer information och anmälan på Dagens Medicins webbplats

Målgrupp:

Anställda i vården intresserade av reumatologi.

Sista anmälningsdag :

1 december 2016

Plats:

Bygget fest och konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm

Kontakt:

Niklas Hargell
niklas.hargell@bbm.bonnier.se
0704557263

Arrangör:

Dagens Medicin i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening

Utställarinformation:

Annika Östholm
annika.ostholm@dagensmedicin.se
0706-69 79 40