Reumatologi, immunologi, sjukdomslära 7,5p

sep222017

Kursen riktar sig till vårdpersonal som i sitt arbete möter patienter med reumatisk sjukdom.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet för högskolestudier, samt erfarenhet av arbete inom reumatologi eller närliggande område. Sökande som inte uppfyller krav kan beredas plats efter särskild prövning.

Sista anmälningsdag
1 juni

Anmälan görs till
Carina Thorell carina.x.thorell@vgregion.se