Arkiv

Reumatologiskt ledstatus och ledinjektionsteknik

nov17-182016

För läkare nya inom reumatologi och för sjuksköterskor.
Kursen motsvarar delvis delmål C1 och C4 i den nya målbeskrivningen i SOSFS 2015:8.

Kontaktperson Karin Zetterberg