Arkiv

RUCh Modul 4

nov14-152019

Den fjärde modulen av Reumatologins Utvecklingsprogram för Chefer (RUCh) äger rum 14–15 november på Långholmen i Stockholm. Internatet inleds kl. 11 på torsdagen och avslutas kl. 13:30 på fredagen.

Temat för den sista modulen är Organisation, kultur och strategi.

För mer information om RUCh, klicka här.