Arkiv

RULe & RUCh Reunion

mar12-132020

Återträffen för RUCh/RULe sker den 12-13.3.2020, på Villa Lovik i Stockholm.
Återträffen börjar kl. 11.00 den första dagen och slutar kl. 13:30 den andra dagen.