SRF:s Almedalsseminarium

jul42018

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?

Statliga utredningar om vårdens organisation har nu presenterats. En ny kunskapsorganisation sjösätts. Hur skapas en kunskapsorganisation som på ett effektivt sätt inhämtar, implementerar & sprider ny kunskap? Hur hanterar vi små specialiteter med stora patientgrupper i framtidens vårdorganisation?

Många aktörer finns på banan så som SKL, Socialstyrelsen, landstingen i samverkan, specialitetsföreningar och patientorganisationer. Den snabba kunskapsutvecklingen som sker inom sjukvården kräver att specialister är uppdaterade inom sitt område, kan ge rätt utredning och behandling till patienterna och stå för kunskapsöverföring mellan specialistvård och primärvård. De medicinska behandlingarna behöver bli allt mer skräddarsydda för den individuella patienten. Hur säkras detta i de omstruktureringar av vården som föreslås? Hur påverkas vården för patienter med reumatiska sjukdomar? Vad innebär det för reumatologin om förslagen leder patienterna bort från sjukhusen?

Tid: 4 juli 2018 kl. 16–17:30

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Moderator:

  • Boel Mörck, moderator, områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Paneldeltagare:

  • Cecilia Carlens, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening
  • Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet
  • Dag Larsson, landstingsråd (S), Stockholms läns landsting, ordförande sjukvårdsdelegationen, SKL
  • Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
  • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen

SRF ordnar paneldiskussionen i samarbete med Reumatikerförbundet.