SRFs riktlinjedag

jan262017

Klara Strand
Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Sista dag för anmälan var söndag 15 januari

Till anmälan

Preliminärt program

Samling och Kaffe 09.30 – 10.00                                  

Förmiddag
10.00 – 12.00                    

Välkomna    Cecilia Carlens                                                             

Moderator   Gerd-Marie Alenius

Uppdatering av riktlinjer och rekommendationer

10.00-11.00  Riktlinjer för RA samt policydokumentet för biosimilarer, Carl Turesson

11.00-11.10  Bensträckare

11.10-11.30  Rekommendationer Modern Reumarehabilitering (MoRR), Elisabet Lindqvist

11.30-12.00  Riktlinjer för Spondylartriter, Lennart Jacobsson, Sara Wedrén och Tomas Husmark

Lunch 12.00 – 13.00 
Eftermiddag                                           
13.00 – 16.00 
Uppdatering av riktlinjer och rekommendationer

13.00-14.15 Rekommendationer för läkemedelssäkerhet, Eva Baecklund

14.15-14.45  Primärprevention kardiovaskulära riskfaktorer. Elisabet Svenungsson, Carl Turesson, Solveig Wållberg Jonsson, Anna Södergren

14.45-15.15  Kaffe

15.15-15.30  Riktlinjer för behandling av SLE, Anders Bengtsson

15.30-15.45  Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning, Karin Hellgren

15.45             Övriga frågor, Cecilia Carlens 

16.00             Avslutning

Till anmälan