SRQ:s Registerdag

jan242024

Plats: Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm på Klara Östra Kyrkogata 10

Under Registerdagen diskuteras ämnen som är aktuella för registret och reumatologin.