Svensk Reumatologisk Förenings Årsdag

sep252020

Svensk Reumatologisk Förenings Årsdag äger rum den 25 september 2020. Mötet, som kommer att vara öppet för medlemmar, blir digifysiskt, med främst möjlighet att ansluta digitalt. Under förmiddagen planeras föreläsningar, stipendieutdelning och utdelning av abstractspriser. Efter lunch kommer SRF:s årsmöte att hållas.

Mer information och anmälan här

Årsmöteshandlingar finns här:
Agenda SRF:s årsmöte
Proposition SRF 2020 Revision av stadgar