Kliniska Fortbildningsdagar för specialister inom Reumatologi

Äntligen!!!
Den 24-25/3 2022 är det dags för att sjösätta de Kliniska Fortbildningsdagarna för specialister inom Reumatologi!
Vid Hjälmarens västra strand i Örebro kommer vi under 2 dagar att få föreläsningar och workshops med tema kring GCA, Checkpointinhibitorer och antikroppar.
Specialister i reumatologi – håll utkik på svenskreumatologi.se för program och anmälan!
Varmt Välkomna önskar kompisarna i Örebro och SRF!