Kliniska fortbildningsdagarna skjuts fram till 2022

I mars 2021 hade vi planerat debuten av våra Kliniska Fortbildningsdagar i Umeå. Tyvärr ser vi fortsatt inga lättnader i insjuknande av Covid-19 vilket kommer göra utbildningsstarten för svår att genomföra. Vi planerar därför om och har bestämt att skjuta fram de Kliniska Fortbildningsdagarna till 2022.