Nytt pris för årets bästa avhandling i reumatologi

Du som under år 2020 och fram till 1 maj 2021 har lagt fram en avhandling i reumatologi och i samband med detta avlagt en Medicine Doktorsgrad kan söka ett nyinstiftat pris för årets bästa avhandling. Priset är personligt, omfattar 10.000 kr och utbetalas till sökanden.

Mer information om ansökan.