Pris för patientnära forskning om axial spondylartrit

Redan 2008 började Helena Forsblad d’Elia att engagera forskningspartners för att få ett tydligt patientperspektiv i sina studier. Genom sin patientnära forskning bidrar hon på ett betydande sätt till att många människor med reumatisk sjukdom får en förbättrad livskvalitet.
Nu belönas hon med Reumatikerförbundets och Pfizers Nanna Svartz stipendium.

Reumatikerförbundet och Pfizer delar gemensamt ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz. Årets stipendium ges till Helena Forsblad d’Elia, professor i reumatologi vid Göteborgs universitet och överläkare vid reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Helena Forsblad d’Elia har en lång forskningskarriär och innehar sedan 2020 en kombinationsprofessur i reumatologi vid Göteborgs Universitet. Hon blev tidigt intresserad av kliniska frågeställningar och speciellt skelettpåverkan vid reumatisk sjukdom. Helena Forsblad d’Elia beskrev till exempel tidigt sambandet mellan den periartikulärt nedsatta bentätheten och generaliserad osteoporos vid reumatoid artrit. Hon har därefter främst gjort banbrytande insatser inom forskning av axial spondylartrit.

Helena Forsblad d’Elia arbetar även med implementering av ny kunskap, till exempel genom riktlinjearbete. Hon är djupt involverad i handledning och undervisning och är en förebild för den kommande generationen forskare och läkare.

Stipendiet delas ut den 14 september 2022 i samband med Reumadagarna i Göteborg.