Samtliga RULe och RUCh aktiviteter skjuts fram

Beslutet att skjuta fram Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap (RULe) som planerats till våren blev till slut ofrånkomligt. Även återträffen som planeras för våra forna deltagare från båda våra ledarskapsprogram har skjutits fram. Samtliga deltagare har blivit underrättade om ändringarna och förhoppningen är att kunna återuppta planeringen  för de båda arrangemangen i vår.

Datumet för RULes första modul har redan spikats och förväntas börja i oktober 2021. Anledningen till uppskjutningen av de båda aktiviteterna är den rådande pandemin och de omständigheter och utmaningar som den för med sig.

RULe är SRF:s satsning på ledarskapsutbildning. Syftet med RULe är att stärka reumatologins ställning genom att motivera och förbereda ett antal reumatologer inför olika typer av ledaruppdrag.

Läs mer om RULe och RUCh.