Scandinavian Congress of Rheumatology flyttas till nästa höst

Med anledning av pandemin så har organisatörerna beslutat att skjuta upp The 38th Scandinavian Congress of Rheumatology ett år. Kongressen kommer att hållas 1-4 september 2021 i Ålesund, Norge. Om det kommer att innebära att SCR framgent ska hållas under udda år eller om det blir två år i rad, 2021 och 2022, är ännu inte beslutat.

Mer information finns på SCR:s hemsida, här.