Ansök om forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Ansökningsperioden är 21 juni-30 september 2023. Reumatikerförbundet är i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning.

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning som bidrar till att:

  • minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar
  • öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom
  • förebygga reumatisk sjukdom

Reumatikerförbundet välkomnar ansökningar för projekt inom reumatiska sjukdomar samt långvarig generaliserad smärta, till exempel fibromyalgi

Grundforskning med reumatologisk frågeställning och som är relevant för och kan gynna patienter ingår även inom ramen för Reumatikerförbundets anslag.

Ansökan öppnar den 21 juni och stängs den 30 september.

Läs mer här: Sök forskningsanslag från Reumatikerförbundet – Reumatikerförbundet