Ansökan till Stig Thunes stipendiefond är nu öppen

Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2023. Stig Thunes fond delar ut stipendier för omvårdnadsforskning inom området reumatiska sjukdomar. Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området omvårdnad och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status och ansökan ska vara komplett och av god kvalitet. Forskningspartner i projektet är meriterande.
Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Forskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt.
Ansökan ska göras på speciell blankett som finns på Reumatikerförbundets hemsida.

Sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Läs mer här: Stig Thunes fond – Reumatikerförbundet