Utlysande av SRF:s Resestipendier

För att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser utdelas sex resestipendier på upp till 17 000 kronor.

Resestipendierna kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening och riktar sig till reumatologer (både specialister och ST-läkare), undantaget professorer och verksamhetschefer. Se till att skicka in din ansökan senast 31 januari. 

Klicka här för information om hur du söker samt mer information om stipendiet.